همگونی امت ها از نگاه کتاب و سنت
33 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » تابستان 1385 - شماره 40 » (20 صفحه - از 35 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئله تشابه امّت اسلامی با امم پیشین از مسائل مورد تسالم میان مشهور علمای فریقین است. از این‏رو، کم‏تر در اصل و دلایلش مناقشه شده؛ لیکن سوء برداشت از ماهیت و مفاد آن بسا مایه انحرافاتی در دین پژوهی و باورهای دینی گردد. این پژوهش ضمن ارزیابی احادیث و دیگر دلایل مربوط، به کاوش در مفاد احادیث و ماهیت مسأله می‏پردازد. از جمله نتایج این تحقیق این که: الف . سنّت الهی و قانون «همسانی قوانین جاری بر امور همگون» اشخاص و پدیده‏های مشابه را مشمول احکام و قوانینی همسان می‏داند. و چون همگونی کامل در مشابه، معقول نیست، به لحاظ همگونی، تابع قوانین و سُننی همسان‏اند و به لحاظ نقاط تمایز، طالب سنَنی متمایز. ب . در بررسی همگونی امم، نقاط تمایز و تشابه باید با هم دیده شوند تا نتایج کاوش، استوار و مصون از انحراف باشد؛ ج . همگونی در اصول قضایا و حوادث و کلّیات امور مربوط به امّت‏هاست، نه در مسائل ریز و تفاصیل جزئی. کلید واژه‏ها: همگونی امّت‏ها، احادیث تشابه امم، قرآن و همگونی امم، شواهد عقلی مسأله، بررسی سندی روایات، سنن الهی در اقوام و تمدّن‏ها، خاستگاه همگونی امم، ابعاد همگونی.